×
Právní Informace

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of 'cookies'. This information, which might be about you, your preferences, or your internet device (computer, tablet or mobile), is mostly used to make the site work as you expect it to. You can find out more about how we use cookies on this site, and prevent the setting of non-essential cookies, by clicking on the different category headings below. However, if you do this then it may impact your experience of the site and the services we are able to offer.

Reklamačný poriadok

internetovej nákupnej galérie Splasto.sk

 

1. Ako vyplýva z Všeobecných obchodných podmienok, je Prevádzkovateľ internetovej galérie je Pavol Tomáš IČO: 50398393. sprostredkovateľom predaja tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim z Ázie.

 

2. Reklamovať u Prevádzkovateľa sa nedá:

a) kvalitu a akosť tovaru

b) súlad tovaru so slovenský či európskymi normami a štandardmi

 

Reklamácia dodaného tovaru (nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou tovaru) rieši Kupujúci samostatne priamo s Dodávateľom tovaru.

 

3. U prevádzkovateľa je možné reklamovať:

a) nedodanie tovaru

b) oneskorenie s dodaním tovaru

  

4. U nedodanie tovaru je možno riešiť reklamáciu:

a) výzvou na opätovné objednanie tovaru; Prevádzkovateľ na svoje náklady objedná tovar opätovne,

b) výzvou na vrátenie peňazí s uvedením čísla účtu, na ktorý majú byť peniaze vrátené.

 

5. Pri oneskorení s dodaním tovaru o viac ako šesťdesiat dní je možné podať reklamáciu:

t.j. podať výzvu na vrátenie peňazí s uvedením čísla účtu, na ktorý majú byť peniaze vrátené.

 

6. Reklamovať možno e-mailom: info@splasto.sk 

Reklamácia sa podáva na riadne a čitateľne vyplnenom Reklamačnom protokole.

 

7. Prevádzkovateľ o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu poskytnutej služby. Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

 

8. U oprávnených reklamácií sa prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť peniaze na účet uvedený v reklamácii do piatich pracovných dní po vybavení reklamácie. Peniaze nemožno vrátiť v hotovosti, iba prevodom na účet.