×
právne Informácie

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme cookies. Tieto informácie, ktoré sa môžu týkať vás, vašich preferencií alebo vášho internetového zariadenia (počítača, tabletu alebo mobilného telefónu), sa väčšinou používajú na to, aby pracovisko fungovalo tak, ako ste očakávali. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie na týchto stránkach a zabrániť nastaveniu nepodstatných súborov cookie, môžete získať kliknutím na nižšie uvedené položky. Avšak ak to urobíte, môže to mať vplyv na vaše skúsenosti s webom a službami, ktoré sme schopní ponúknuť.

Reklamačný poriadok

internetovej nákupnej galérie Splasto.sk

 

1. Ako vyplýva z Všeobecných obchodných podmienok, je Prevádzkovateľ internetovej galérie je Pavol Tomáš IČO: 50398393. sprostredkovateľom predaja tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim z Ázie.

 

2. Reklamovať u Prevádzkovateľa sa nedá:

a) kvalitu a akosť tovaru

b) súlad tovaru so slovenský či európskymi normami a štandardmi

 

Reklamácia dodaného tovaru (nároky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou tovaru) rieši Kupujúci samostatne priamo s Dodávateľom tovaru.

 

3. U prevádzkovateľa je možné reklamovať:

a) nedodanie tovaru

b) oneskorenie s dodaním tovaru

  

4. U nedodanie tovaru je možno riešiť reklamáciu:

a) výzvou na opätovné objednanie tovaru; Prevádzkovateľ na svoje náklady objedná tovar opätovne,

b) výzvou na vrátenie peňazí s uvedením čísla účtu, na ktorý majú byť peniaze vrátené.

 

5. Pri oneskorení s dodaním tovaru o viac ako šesťdesiat dní je možné podať reklamáciu:

t.j. podať výzvu na vrátenie peňazí s uvedením čísla účtu, na ktorý majú byť peniaze vrátené.

 

6. Reklamovať možno e-mailom: info@splasto.sk 

Reklamácia sa podáva na riadne a čitateľne vyplnenom Reklamačnom protokole.

 

7. Prevádzkovateľ o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu poskytnutej služby. Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

 

8. U oprávnených reklamácií sa prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť peniaze na účet uvedený v reklamácii do piatich pracovných dní po vybavení reklamácie. Peniaze nemožno vrátiť v hotovosti, iba prevodom na účet.